Skolepengene for skoleåret 2018-19:

1 barn 1.850 kr.
2 børn 2.975 kr.
3 børn 3.800 kr.
4 børn 4.100 kr.

For børn i bh.kl. - 3. kl. er 500 kr. pr. barn til SFO/børnepasning inkluderet i ovenstående skolepenge.

Kort tid før skolestart betales et indmeldelsesgebyr på 1.000 kr. (Det er et engangsbeløb og tilbagebetales ikke senere)

Skolepengene forventes at stige ca. 3% om året.