Skolepengene for skoleåret 2016-17:

1 barn 1.775 kr.
2 børn 2.880 kr.
3 børn 3.650 kr.
4 børn 4.050 kr.

For børn i bh.kl. - 3. kl. er 500 kr. pr. barn til SFO/børnepasning inkluderet i ovenstående skolepenge.

Kort tid før skolestart betales et indmeldelsesgebyr på 1.000 kr. (Det er et engangsbeløb og tilbagebetales ikke senere)

Skolepengene forventes at stige ca. 3% om året.