Januar 2016    

 

Nytårshilsen fra udskolingen

Så gik der igen et helt år! Vi skriver nu 2016 og ser tilbage på et dejligt skoleår fyldt med mange gode oplevelser med en udskolingsgruppe, som vi er meget glade for. En gruppe af børn med liv, der giver hinanden plads til at deltage, diskutere og eksperimentere - og som tør kaste sig ud i at undervise, arrangere føldage, bygge tømmerflåder, holde oplæg på engelsk for 30 estiske børn, arrangere Luciaoptog og spille til morgensamling. Vi nyder at have en gruppe børn, der giver hinanden lov til at udnytte deres forskellige ressourcer.

                                                   

 

I den første del af skoleåret beskæftigede vi os meget intenst med Estland. I stort set alle fag forberedte vi os på rejsen til Estland, hvor vi bl.a. skulle mødes med den estiske klasse, som vi i forvejen havde skrevet sammen med. Historisk beskæftigede vi os med baggrunden for socialismen og kom dermed omkring ”Den russiske revolution” og Estlands næsten evige besættelse samt deres barske forhold under 2. verdenskrig. Politiske ideologier blev pludselig lettere at forholde sig til og Kaspers levende rundvisning i en tørvemose, satte sig spor. Begreber som KGB, Den syngende revolution, Skovbrødre og deportationer til Gullaglejre blev emner, som blev undersøgt, diskuteret og skrevet artikler omkring. Rejsen til Estland blev, med en uges ophold på et vandrehjem i Tallinns gamle bydel, et startskud på året, der rystede vores nye udskoling godt sammen

Dette skoleår blev også året, hvor vi søsatte nye tiltag som daglige morgensamlinger, undervisningsbånd og fordybelsestid, hvor der blev skabt nye muligheder for at mødes på tværs af alder om et reelt indhold. ”Børn underviser børn” blev omdrejningspunktet i de to sidstnævnte tiltag. To tirsdag formiddage i oktober emmede hele skolen af matematik. 9. kl. havde planlagt undervisning for 4. kl., 8. kl. underviste 3. kl., 7. kl. underviste 2. kl. osv. Undervisningsmål blev undersøgt, praktiske opgaver udformet, afprøvet og måtte justeres undervejs. Vi er ikke i tvivl om, at det var en lærerrig oplevelse for både store og små. Vi fortsætter således i foråret med et Danskbånd, hvor 9. kl. underviser 4. kl i bibelske fortællinger og 8. kl. underviser 3. kl. i nytårstaler. De er i fuld gang med forberedelserne sammen med Marie.

 

Fordybelsestid er et nyt tiltag fredag fra 12-14, hvor udskolingen udbyder praktiske værksteder, de kan undervise stor- udskolingen i. Indtil videre har det været vellykket. Værkstederne kører 4 gange, og de store planlægger og tilrettelægger timen. Underviserne gør sig umage, og de der melder sig skal bakke godt op. Foreløbigt har der været udbudt fodbold, håndbold, parcour, billedkunst, drama, dans, kagebagning, mad let at lave, sport, guitar og trommeundervisning. Vi er imponerede over, hvor dygtige børnene er til at tage ansvar og undervise, og den respekt de møder hinanden med. Kom forbi en fredag eftermiddag og stik hovedet indenfor J. De elever fra stor-udskolingen, der ikke har valgt sig på et værksted, har mulighed for at få ekstra hjælp til at lave lektier. Det er af stor værdi.

Som altid har projektopgaven her i efteråret fyldt en del for udskolingen. Det er en spændende, men også ret udfordrende opgave. Der kræves meget, der skal arbejdes selvstændigt, indsamles ny viden og arbejdes både teoretisk og kreativt - og man er sin egen arbejdsgiver.   9. kl. valgte efter en længere diskussion at skrive under emnet ”Et godt samfund?”, der gav mulighed for emner som Scientology, Et barns politik i Kina, Moderne slaveri, Nazisme m.m. 8. kl. skrev under emnet ”Dansk historie” og de kom også langt omkring. Der blev bl.a. skrevet om Ulykken på Thulebasen, Modstandsbevægelsens betydning under 2. verdenskrig, Eksperimentet med grønlandske børn, Thylejren m.m.

 

Terminsprøver, læsning af romaner, science fiction forløb, demokratidag, idrætsteori, forløb om romantikken, ligninger, springserier, fysikoplæg og linjefag (idræt, træsløjd, billedkunst og musik) har også været med til at udfylde dagene i efteråret…

                                                        

 

Det kan vi glæde os til i foråret 2016

 

  • Tema: Danskere i krig (artikler, romanlæsning, filmanalyse, politiske debatter)

  • Lyrik, rap og fortælling

  • Tema: Flygtninge og indvandrere i Danmark (med besøg i Gellerup)

  • Stort fællestema for hele skolen ”Bæredygtigt samfund”

  • ”Palæstinakonflikten” for 7. og 8. kl. mens 9. kl. går til prøver,

  • Og så skal der repeteres, udtrækkes, laves synopser… og meget mere

  • Og pludselig skal vi så igen til at sige farvel…

 

Godt nytår til jer alle fra Kasper, Marie og Anne Birgitte