Udskoling 2017 – 18 (ret til ændringer forbeholdes)

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

8.15

9.00

 

Opstart

Marie

8. Eng Jeppe

9. Tysk Kim

8. Eng Jeppe

9. Tysk Kim

8. Tysk Søren

9. Eng Jeppe

8. Tysk Søren

9. Eng Jeppe

 

9.05

9.20

Morgensamling

 

9.25 –

 

10.55

 

8. Naturfag

Martin

9. Dansk

Marie

Mette

8. Idræt

Jeppe

9. Mat

Martin

 

8. + 9.

Dansk

Marie

Mette

8. Mat

Martin

9. Idræt

Jeppe

 

8.”Lågsus”

 

9. ”Lågsus”

 

Martin og Marie

10.55-

 

12.10

 

Spise

Ansvar

Pause

Spise

Ansvar

Pause

Spise

Ansvar

Pause

Spise

Ansvar

Pause

Spise

Ansvar

Pause

12.10-

 

14.00

 

 

8. Dansk

Marie (Mette)

9. Matematik

Martin

 

8 + 9

Naturfag

Martin

 

8. Mat

Martin

9. Samfund

Jeppe

(13.30)

8. Samfund

Jeppe

9. Naturfag

Martin

 

Linjefag/

Fællestid

Marie

Martin

Jeppe

 

 

Fordybelsestid

Jeppe

Marie

 

 

14.05-

 

15.00

 

Valgfag

Malthe/AB

Valgfag

Jeppe +?

 

 

 

I udskolingen i år har vi igen lavet lidt om på skemaet. Vi prøver hvert år at tænke nyt og anderledes, og om vi kan gøre noget endnu bedre. Derudover har vi i år været udfordret på skemaet pga. Kaspers orlov, men vi synes vi er nået frem til et godt skema. Nu må det prøves af og justeringer må gøre undervejs. 

Marie tager både 8. klasse og 9. klasse til dansk som sidste år. I år har hver årgang 1 danskmodul som ligger hhv. mandag formiddag og mandag eftermiddag. Derudover prøver vi år en fælles-dansk time onsdag formiddag. Denne vil lægge op til nogle større danskforløb fx i temaer, som er oplagt når vi er fælles. Mette vil være med i dansktimerne i 8. klasse, som ekstra støtte.

Jeppe tager engelsk både i 8. og 9. klasse. Derudover har Jeppe også idræt med begge klasser. Derudover har han også begge hold til samfundsfag, som i år er delt i årgange onsdag eftermiddag. 

Martin tager både 8. og 9. klasse til matematik. Derudover har han naturblok. Naturblok ligger i år i 2 årgangsblokke hhv. mandag og onsdag. Derudover er der en fælles naturfagsblok for begge klasser tirsdag eftermiddag, hvor Janus er med.

”Lågsus” har vi valgt at holde fast i og i år har vi prioriteret at lægge den fredag formiddag, hvor begge klasser har det på samme tid. Det giver flere muligheder med denne blok.

Fredag eftermiddag er der fordybelsestid, som i vil høre mere om senere.

Mandag morgen har Marie opstart med hele gruppen, samt at timen også vil blive brugt til læsning.

Det var de grove træk som vi ved på nuværende tidspunkt - Rigtig god sommer til jer alle

Kh Martin, Jeppe og Marie