Lillegruppen 2017 – 18 (ret til ændringer forbeholdes)

 

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

 

God morgen

Stine

God morgen

Stine

God morgen

Stine

God morgen

Stine

God morgen

Stine

8.15 - 9.00

”Morgentime”

1 lærer

”Morgentime”

1 lærer

”Morgentime”

1 lærer

”Morgentime”

1 lærer

”Morgentime”

1 lærer

9.00

M      o      r      g      e      n      s      a      m      l      i      n      g

9.20 -10.45

 

Fam

Rikke

Søren

Lea

Fam

Rikke

Søren

Lea

AD Musik

Fam

Rikke

Søren

Lea

Jeppe

Fam

Rikke

Søren

Lea

Fam/Værks/

Rikke

Søren

Lea

10.50-12.10

 

Spise

Ansvar

Pause

Spise

Ansvar

Pause

Spise

Ansvar

Pause

Spise

Ansvar

Pause

Spise

Ansvar

Pause

12.05-13.30

 

 

Fam/P-fag

Rikke

Søren (20 uger)

Lea

Ingunn

Kurser

Rikke

Søren

Lea

Ingunn

Idræt

Rikke

Søren

Ingunn

Læsning/Emne

Rikke

Søren

Lea

Ingunn

”Undervisning”

Rikke

Søren

Ingunn

13.30–14.00

 

Afslutning

 

Afslutning

 

Afslutning

 

Afslutning

 

Afslutning

14.00-16.00

Børnepas.

Ingunn

+ 1 lærer

+ 2 unge 

Forældre

Børnepas.

Ingunn +

+ 1 lærer 

+ 2 unge 

Forældre

Børnepas.

Ingunn +

+ 1 lærer 

+ 2 unge 

Forældre

 

Børnepas.

Ingunn +

+ 1 lærer 

+ 2 unge 

Forældre

 

Børnepas.

Ingunn +

+ 1 lærer 

+ 2 unge 

Forældre

 

 

Kommentarer til Lillegruppeskema 2017-2018

 

Lea, Rikke og Søren er familiegruppelærere i hver sin gruppe. Derudover kommer lærere fra andre lag og tager børn ud til (musik og andet). Dette betyder, at vi også til næste år har mulighed for at arbejde i mindre grupper de dage, hvor vi er ekstra voksne i gruppen.

Ingunn er med over middag indtil 1. marts, hvor det nye spirehold starter

 

I år har det igen været muligt at lægge familiegruppetiden hver formiddag mandag til fredag. Her arbejder børnene med matematik, dansk og læsning, samt andre fag, herunder natur/teknik og engelsk.

 

Hver morgen er der morgensamling for hele skolen fra 9.00-9.20 mandag til fredag (jeres børn møder derfor senest 9.00).

På specielle fredage vil der dog være fællessamlinger fredag eftermiddage f.eks. fredag i uge 37 (lejrfredag, hvor vi fremlægger, hvad vi har lavet på lejren)

Alle er som altid velkomne til de forskellige samlinger!

 

Eftermiddagsblokkene ser således ud:

 

Mandag: Bh.kl.- 5. årg. har praktiske fag, kaldet p-fag i 2 perioder à 10 uger. I de perioder, hvor der ikke er p-fag, har vi familiegruppetid m.m.

 

Tirsdag: Bh.kl. har bl.a. sprogleg med Lea. 1.og 2. årg. har hhv. Rikke eller Søren til relevante kurser f.eks. sprogleg og matematikleg.

Kurserne vil veksle mellem forskellige emner – holdene opdeles her i årgange, niveauer eller på tværs af alder.

 

Onsdag: Hele Lillegruppen har idræt/bevægelse i salen, hallen eller ude.

Børnene er sammen eller delt op i hold, hvor aktiviteten og/eller interessen er afgørende.

Alle børn skal huske skiftetøj, sko og håndklæde til bad hver gang.

Rikke, Ingunn og Søren er med i denne blok.

I foråret er der svømning fra uge 9 - 19 i alt 8 gange.

 

Torsdag: Her har hele Lillegruppen særlig fokus på læsning. Vi har læsning i familiegruppen, på niveaudelte hold eller makkerlæsning.

Torsdag er postdag, hvor børnene kan have post med hjem i deres postmappe. Vi opfordrer jer til at tjekke intra dagligt for elektronisk post og information J

 

Fredag: Har vi enten familiegruppetid eller deltager i fællesaktiviteter for hele skolen. Af fællesaktiviteter kan nævnes fredagsværksteder (uge 39-40-43) og uge 9-10-11)

 

Fra mandag til fredag samles hele Lillegruppen til afslutning fra kl. 13.30 til 14.

Her læser vi højt, laver fælleslege og mange andre ting.

Der er altid en lærer og en fra børnepasningen med her, så vi sikrer en god overgang til børnepasningen.

 

Husk at sætte kryds i kalenderen ved torsdag den 17. August, hvor vi holder familiegruppemøde i Lillegruppen.

 

Kærlig hilsen fra Lea, Rikke, Ingunn og Søren.