Forældrearbejde på Friskolen

 

Når du vælger, at dit barn skal gå på Friskolen i Hinnerup bliver du en del af et stort fællesskab. Du bliver en friskoleforældre og familien en friskolefamilie. Dette fællesskab er hver eneste dag med til at skabe rammen om dit barns liv og skolegang på Friskolen. Som friskoleforældre bidrager du med tre ting:

  • Holdninger - til hvordan en god skole og en god barndom er.
  • Økonomi - til at betale for drift af skolen og undervisningen.
  • Indsats - til at vedligeholde og udvikle skolen gennem forældrearbejdet.

Som friskoleforældre bidrager du med en indsats på 1 - 2 af følgende 4 områder: Arbejdsgrupper, arbejdslørdage, projektarbejde, børnepasning.

Der er tilmelding til forældrearbejde i august, hvor det også vil være deltaljeret beskrevet.

 

Arbejdsgrupper:

Aktivitetsgrupper for lagene (Lillegr., Mellemgr., Storgr. og Udskoling)

Bagegruppe

Julemarkedsgruppe

Roadiegruppe

Børnepasning

Designgruppe

Frinytgruppe (skoleblad)

IT-gruppe

Vedligeholdelsesgruppe

Projektarbejdsgruppe

Førskolegruppe

Bestæyrelse

 

Arbejdslørdag

Der er  11 arbejdslørdage på et skoleår, hvoraf du har mulighed for at melde dig til 2. På arbejdslørdage mødes der ind kl. 9 - 15 og der vil være en ansvarlig, som ved hvad der skal laves af vedligeholdelsesopgaver o.l.

 

Projektarbejde

Projektarbejde er et nærmere defineret stykke vedligeholdelsesarbejde, som f.eks. maling af et bestemt rum.

 

Børnepasning:

Der deltager 1 - 2 forældre i børnepasningen (SFO) hver efter middag kl. 14.00 - 16.00.