Mellemgruppen 2017 – 18 (ret til ændringer forbeholdes)

 

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

8.15 - 9.00

45 U

 

(5 p)

Opstart

Ria - Sus

Anne Dorte

3 Eng Kim

4 Eng Ria

5 Eng Mette

3 Eng Kim

4 Eng Ria

5 Eng Mette

3 Eng Kim

4 Eng Ria

5 Eng Mette

Fællestime

Sus

 

9.05 – 9.25

Morgensamling

Morgensamling

Morgensamling

Morgensamling

Morgensamling

9.05 -10.50

100 U

 

(5 p)

Fam

Ria - Sus

AD

 

Matematik

3           Kim

4         Ria + Met

5           Malthe  

Fam/Musik

Ria - Sus

 AD

Fam. tid

Ria - Sus

 AD

 

Værk/Fam

RiaSus – AD

 

10.50-11.35

11.35-12.10

Spise

Ansvar

Pause

Spise

Ansvar

Pause

Spise

Ansvar

Pause

Spise

Ansvar

Pause

Spise

Ansvar

Pause

 

12.10-14.00

 

 

Fællestid/

P-fag

Ria

AD

Sus

Idræt

 

Ria

Jeppe

Marie

Fam/musik

 

Ria

Sus

AD

Fællestid

 

Ria

AD

Sus

Værk/Fam

 

Sus

Ria

AD

 

 

Skemakommentarer til Mellemgruppens skema 2017/18

 

De fleste ting i selve skemaet bliver, - også i år, i grove træk som sidste år, for vi synes stadig, der er en god balance mellem de forskellige elementer. Dog er der igen lidt nyt i fht bemanding. Jeppe, som nu er fastansat, fortsætter med Idræt sammen med Ria og 1 lærer mere. Anne Dorte har overtaget Janus' plads.

 

Og selvfølgelig byder årsplanen på en masse nyt indhold, fx vender Praktikken stærkt tilbage. Ligesom der bliver masser af afbræk fra skemaet i form af ture, tema mm. Af samme grund starter vi alle mandage med at gennemgå ”Ugen”, for den er sjældent helt som den foregåendeJ

 

I år er vi jo hjemmevant med brugen af chromebooks, men der vil i det daglige fortsat være fokus på at finde den gode balance mellem brug af digitale undervisningsmidler og fysiske bøger/materialer. Vores arbejde med Have og Høns og den årstidscyklus, vi i den forbindelse er ved at få indarbejdet, bliver også i år prioriteret. Men som altid vil vi uddybe dette yderligere på familiegruppemødet, som i år ligger tirsdag d. 15 /8. - her blot lidt korte fakta-kommentarer til ugens skemagang.

 

Udover Morgensamlingerne, vil der igen i år blive enkelte Fællessamlinger. Fx første skoledag kl. 12.10, og fredag i uge 37 hvor der er lejrfremlæggelser fra lille- og mellemgruppe. Der er I som altid meget velkomne!

 

P-fag om mandagen starter i uge 44, men i Fællestiden frem til lejren skal vi arbejde med Astronomi/Naturens kræfter

.

Resten af årsplanen med bl.a. Fællestidens indhold fremlægger vi på Familiegruppemødet. Mød gerne talstærkt op, -der er så mange informationer og tanker vi gerne vil dele med jer, - og det er også her I samles i de nye fam.grupperJ Se dagsorden med tilmelding, der kommer i starten af skoleåret.

 

Susanne har fortsat skemafri dag tirsdag, hvor Ria, Anne Dorte og Kim står for matematikken, som igen vil skifte mellem årgangsdelt- og temaundervisning. I hører mere….Om eftermiddagen er der idræt, som i ugerne 47 til 4 udskiftes med svømning.

 

Onsdag bliver der igen god tid til Mål som veksler med musik. Anne Dorte står for al musikken, -og meget vil blive bandsammenspil, men ind i mellem trækkes der også andre musikvinkler ind. I år håber vi på en invitation til Rockdag på Gudenådalens FriskoleJ

 

Torsdag er der fællestid, som har forskelligt indhold i kortere eller længere forløb og med varieret struktur, hvilket gennemgås/ses på årsplanen, som lægges ud på Intra. Det er også torsdage vores fire årlige cykelture ligger. De går i år til Linen og omegn.

 

Fredag: Fællestimen med Susanne, hvor der læses højt af gode bøger, der ofte ”passer ind”,  Når denne dag ikke er afløst af værksted, motionsdag eller andet, er det en dag med god tid til mål både formiddag og eftermiddag!

 

Vi vil fortsat have fokus på at få bevæget os og leget, udover idrætstimerne og skal allerede torsdag i uge 34 på vores første cykelturJ Mere info om det på Intra, når vi nærmer os, men man må meget gerne cykeltræne i sommerJ

 

 

 

 

 

Kærlige hilsner fra MellemgruppelærerneJ